ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

           ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ หมวด ๕ ข้อ ๘๙/๑ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติงานสารบรรณหรืออย่างน้อยต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ นั้น

           เพื่อเป็นการรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ จึงขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และรายละเอียดอื่น ดังต่อไปนี้

          ๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) http://www.tambonkudpladuk.go.th/

          ๒. หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน  045 525 470

          ๓. เจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือ คือ นางอนันท์ญา  แสงแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดสำนักปลัด โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 3092 9159

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนเข้าชม

740744
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1292
2350
13705
710790
42763
50324
740744

Your IP: 162.158.162.50
2022-05-20 13:34

facebook อบต.กุดปลาดุก