วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกมอบหมายให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

เรื่องเพื่อพิจารณา

1. ญัตติขอพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2. ญัตติพิจารณาขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อดำเนินโครงการอาคารบังคับน้ำห้วยไผ่พร้อมระบายน้ำ ณ บ้านวังแคน ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกมอบหมายให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

เรื่องเพื่อพิจารณา

1. ญัตติขอพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก

ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ......

2. ญัตติขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3.ญัตติกำหนดสมันประชุมสภาฯ สามัญประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกมอบหมาย

ให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

เรื่องเพื่อพิจารณา

1 . ญัตติขอพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2. ญัตติกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สามัญ ประจำปี พ.ศ.2567

เนื้อหาอื่นๆ...

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

2350956
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
499
2455
6834
2316174
76542
73520
2350956

Your IP: 162.158.106.2
2024-05-28 06:08

facebook อบต.กุดปลาดุก