วันที่ 25 กันยายน 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุด พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน และร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของแต่ละด้าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกร่วมกับกองช่างลงสำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1)สายบ้านไพบูลย์ไชยนา-นายป่อง เถาว์เพชร
2)สายแยกลาดยาง-บ้านนายประนอม สอดส่อง บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 5

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมาย จ่าเอกสมพบ เล้าเจริญ หัวหน้าสำนักปลัด นายกิตติพงศ์พันธ์ นามศรี นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดปลาดุก ลงพื้นที่สำรวจโครงการ “แม่บ้านมหาดไทยอำนาจเจริญ แบ่งเบาทุกข์ด้วยรถเข็น ปันสุข”บ้านกุดน้ำคำ หมู่ 12   ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

     

Joomla Extensions

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมายให้รองปลัด อบต. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดปลาดุก ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในจุดต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงตลอดจนภาชนะในครัวเรือนประชาชนบ้านห้วยร่องคำ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

1826081
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1623
4355
8234
1807697
8234
64315
1826081

Your IP: 162.158.107.72
2023-10-03 17:19

facebook อบต.กุดปลาดุก