องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลกุดปลาดุก "ธนาคารขยะเพื่อช่วยเหลือผู้รักษ์ความสะอาด"เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลด คัด แยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มากที่สุด
ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

🌸อบต.กุดปลาดุก จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้เด็กๆในตำบลกุดปลาดุก
🎈คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
☀️วันที่ 14 มกราคม 2566
กองการศึกษา อบต.กุดปลาดุก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
👧🏻โดยนายอนุชา พรมทา นายก อบต.กุดปลาดุก เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัด อบต. รองปลัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,ครู,ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น,ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
🙏🏻ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เช่น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น,ห้างร้านต่างๆ,คณะผู้ปกครอง,คณะครู ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเป็นของรางวัล,สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาหรือสนับสนุนเป็นอาหาร ทาง อบต.กุดปลาดุกต้องขอขอบคุณ ทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

การรับบริการผ่านออนไลน์

แบบจองคิวขอรับ    แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์   

qr-code      

จำนวนเข้าชม

1397514
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
114
846
10878
1366439
2929
85076
1397514

Your IP: 162.158.162.207
2023-02-03 00:37

facebook อบต.กุดปลาดุก