เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗)

 - พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

- พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เอกสารเผยแพร่ความรู้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ

- เอกสารเผยแพร่ความรู้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการของราชการ พ.ศ.2540

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2560

วารสาร

วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ประจำเดือนสิงหาคม 2566

- วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

-วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ประจำเดือนมิถุนายน 2566

-วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

-วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ประจำเดือนเมษายน 2566

-วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ประจำเดือนมีนาคม 2566

-วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

-วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ประจำเดือนมกราคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

การรับบริการผ่านออนไลน์

แบบจองคิวขอรับ    แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์   

qr-code      

จำนวนเข้าชม

1809404
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
797
910
1707
1797217
55872
51928
1809404

Your IP: 108.162.227.99
2023-09-25 17:34

facebook อบต.กุดปลาดุก