• นางสาวภคพร อาจธขันธ์

   นางสาวภคพร อาจธขันธ์

   หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร 081-0762910

  • นายณัฐวรรธน์ พันธ์แก่น

   นายณัฐวรรธน์ พันธ์แก่น

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  • ว่าง

   ว่าง

   นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ/ชำนาญการ
  • นางสาวพิมพ์ชนก ก้อนทอง

   นางสาวพิมพ์ชนก ก้อนทอง

   นักทัรพยากรบุคคลชำนาญการ
  • ส.ต.อ.อารมย์ วิชิต

   ส.ต.อ.อารมย์ วิชิต

   นิติกรชำนาญการ
  • จ.อ.ชำนาญ ทองคำดี

   จ.อ.ชำนาญ ทองคำดี

   เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
  • พ.อ.อ.สรายุทธ จันจอม

   พ.อ.อ.สรายุทธ จันจอม

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • นางอนันท์ แสงแก้ว

   นางอนันท์ แสงแก้ว

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • นางปราณี กิจช่วย

   นางปราณี กิจช่วย

   เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานตามภารกิจ

 

  • นางสาวขัวญทิพย์รัตน์ จันวงเดือน

   นางสาวขัวญทิพย์รัตน์ จันวงเดือน

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาววิจิตรา อรอรรถ

   นางสาววิจิตรา อรอรรถ

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
  • นางสาวสมฤทัย วงมะลิ

   นางสาวสมฤทัย วงมะลิ

   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานจ้างทั่วไป

  • นายนิคม สีสิงห์

   นายนิคม สีสิงห์

   พนักงานจ้างทั่วไป
  • นายสืบตระกูล ศิลทาน

   นายสืบตระกูล ศิลทาน

   พนักงานจ้างทั่วไป
  • นายชัชนนท์ โพธิ์คำ

   นายชัชนนท์ โพธิ์คำ

   พนักงานจ้างทั่วไป
  • นางสาวรัชนี อุดมลาภ

   นางสาวรัชนี อุดมลาภ

   นักการภารโรง

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนเข้าชม

1240275
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
373
1578
2569
1218338
7868
87142
1240275

Your IP: 162.158.163.36
2022-12-06 13:23

facebook อบต.กุดปลาดุก