วิสัยทัศน์ (Vision)


 


ตำบลกุดปลาดุกน่าอยู่                ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 


                มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส       น้อมนำใจเศรษฐกิจพอเพียง”  พันธกิจ (Mission)

 

 

                 ๑. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

 

                 ๒. แก้ไขปัญหาความยากจน มีอาชีพ และสร้างรายได้ 

 

                  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

 

๔. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

๕. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

 

๖. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนเข้าชม

433892
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
910
867
5648
421805
21392
26078
433892

Your IP: 162.158.167.216
2021-10-22 22:20