วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกและนายวิชา ธรรมชาติ ประธานสภา เข้าร่วมการประชุมสภาพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

เรื่องเพื่อพิจารณา

1 .ญัตติขอพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

2.ญัตติให้ความเห็นชอบรับรองและลงนามในบันบึกข้อตกลงรับโอน

สินทรัพย์บ่อบาดาลตามโครงการการขุดเจาะบ่อวบาดาลตามงบประมาณรายจ่ายปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.ญัตติขอพิจารณาขอใช้ที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (สปก.)

    

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
Joomla Extensions

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

การรับบริการผ่านออนไลน์

แบบจองคิวขอรับ    แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์   

qr-code      

จำนวนเข้าชม

1809400
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
793
910
1703
1797217
55868
51928
1809400

Your IP: 162.158.107.20
2023-09-25 17:31

facebook อบต.กุดปลาดุก