วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์พันธ์ นามศรี นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ                        ลงพื้นที่ตรวจสอบขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม นางพรม สายพา บ้านเลขที่ 24 หมู่ 4  บ้านคำบอน ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหารพนักงานกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12ลงพื้นที่ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียของฟาร์มเลี้ยงสุกร บ้านกุดน้ำคำหมู่ 12 ไดแก่ อำภรฟาร์ม เวียงฟาร์ม แลทวิตฟาร์ม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก นายเจริญ ทองจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกครั้งที่ 3/2566 เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ได้พิจารณาและทำความเข้าใจร่วมกันถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลกุดปลาดุก "ธนาคารขยะเพื่อช่วยเหลือผู้รักษ์ความสะอาด"เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลด คัด แยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มากที่สุดตั้งแต่วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

2350671
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
214
2455
6549
2316174
76257
73520
2350671

Your IP: 172.70.143.230
2024-05-28 04:28

facebook อบต.กุดปลาดุก