องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลกุดปลาดุก "ธนาคารขยะเพื่อช่วยเหลือผู้รักษ์ความสะอาด"เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลด คัด แยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มากที่สุดตั้งแต่ วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2566 ประจำเดือนเมษายน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

"การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดปลาดุก ประจำปี 2567"

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงาน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดปลาดุก ประจำปี 2567 ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลกุดปลาดุก เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม ในการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดปลาดุก ประจำปี 2567 โดยมี คณะผู้บริหารม สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ซึ่งมีนายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเดฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสามัคคีร่วมกันในองค์กร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00น."กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกรียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษษ 6 รอบ

วันที่ 1 พฤาภาคม 2567 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกรียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษษ 6 รอบ 28 กรกฏาคม

2567ณ บริเวณที่ว่าการอำเภเมืองอำนาจเจรีิญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

2494906
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
919
1939
5527
2463557
51535
84683
2494906

Your IP: 162.158.106.15
2024-07-16 21:47

facebook อบต.กุดปลาดุก