วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมายให้ นายจำรูญ บุญลำไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เข้าร่วมโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดปลาดุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลกุดปลาดุก "กล้าคิด กล้าแสดงออก"        ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดปลาดุก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก รองปลัด อบต. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดปลาดุก ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในจุดต่างๆที่เป็นพื้นที่เสี่ยงตลอดจนภาชนะในครัวเรือนประชาชนบ้านกุดปลาดุก หมู่ 2 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง        จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.กุดปลาดุก        ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญสำรวจสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
บ้านนาสีนวน หมู่ 7

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

การรับบริการผ่านออนไลน์

แบบจองคิวขอรับ    แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์   

qr-code      

จำนวนเข้าชม

1809266
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
659
910
1569
1797217
55734
51928
1809266

Your IP: 162.158.107.19
2023-09-25 16:22

facebook อบต.กุดปลาดุก