วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก และ นางนลินทิพย์ พุทธิวงศ์ ผอ.กองการศึกษา เข้าร่วมรับฟังโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 สภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดปลาดุก ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการฝึกอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าแก่เด็กและเยาวชนในตำบลกุดปลาดุก ณ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ กองช่าง ร่วมกับงานป้องกัน เทศบาลนาวัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /ประชาชน บ้านป่าเตย หมู่ 11 ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและผู้ที่ใช้รถใช้ถนน บ้านป่าเตย หมุ่ 11 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมายให้นายเจริญ ทองจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

การรับบริการผ่านออนไลน์

แบบจองคิวขอรับ    แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์   

qr-code      

จำนวนเข้าชม

1809428
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
821
910
1731
1797217
55896
51928
1809428

Your IP: 162.158.162.212
2023-09-25 17:45

facebook อบต.กุดปลาดุก