โครงการ ให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

บรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกเเละสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก วันที่ 11 ตุลาคม 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนเข้าชม

433877
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
895
867
5633
421805
21377
26078
433877

Your IP: 162.158.167.216
2021-10-22 22:08